För år 2022 är våra möten inplanerade till den 11:e varje månad för att få kontinuitet men samtidigt variation på veckodagar.

På vardagar börjar vi kl 17.30 och på helgdagar kl 11. Den första halvtimmen är alltid drop-in-fika. Reiki-klinikens lärare är ofta med, men inte alltid. Har du önskemål om lärarsupport kan du gärna meddela det i förväg.


Om inget annat är angivet så hålls mötet på Reiki-kliniken, Vegagatan 1b i Masthugget i Göteborg.


Alla medlemmar kan önska och påverka vad vi gör. Till exempel:


  • Praktisera Reiki; i grupp eller enskilt
  • Träna olika tekniker
  • Få initierings-boosterdos
  • Meditera
  • Diskutera Reiki och relaterade ämnen
  • Fördjupa oss i olika ämnen
  • Bjuda in lärare & föreläsare
  • Besöka kraftplats
  • Fika och trivas tillsammans

Reiki-möten 

Kalendarie

(med reservation för ändringar)

Reikimöten 2022*


11 januari, tisdag - Möte via Zoom
11 februari, fredag - Möte via Zoom

11 mars, fredag - 

20 mars, söndag ÅRSMÖTE

11 april, måndag - vi uppmärksammar att det i mars var 100 år sedan Usui Mikao återupptäckte Reiki på berget i Kyoto.

11 maj, onsdag - Djur-tema: Annika och Christer delar med sig om djurkommunikation. 

11 juni, lördag - Vi är på Reiki-kliniken. Annika och Christer: Att ge Reiki till djur. 

11 juli, måndag - på Reiki-kliniken.

11 augusti, torsdag - 

11 september, söndag - 

11 oktober, tisdag - 

11 november, fredag - 

11 december, söndag - Jul-brunch. Anmäl dig senast 8 dec.


Ingen anmälan krävs.

Mötesavgift endast vid vissa möten med extra kostnader.

Fika kostar 30** kr.


*Med reservation för ändringar.

**Om inget annat anges.