Välkommen till 

Reiki-ringen i Väst

Vi vill förena Reikivänner för att stödja varandra, samarbeta och praktisera Reiki.