Rabatter

  • Ny medlem som ansluter sig efter första kvartalet får reducerad inträdesavgift.
  • Reiki-Ringen i Väst och Förenade Reikiförbundet i Sverige ger 25% rabatt vid medlemskap i båda föreningarna.
  • Reiki-klinikens elever får 50% rabatt på medlemsavgift som betalas inom en vecka efter avslutad ReikikursReiki-möten ser vi helst att du betalar via Bankgiro, Plusgiro eller kontant när så ges tillfälle eftersom Swish tar en förhållandevis hög avgift vid små betalbelopp.


Medlemsavgift betalar Du via Bankgiro, Plusgiro eller genom att scanna QR-koden för att Swisha.

Kontakta kassor@reikiringenivast.se om du är osäker på vad just du skall betala i medlemsavgift.

Bankgiro: 5493-2090

Plusgiro: 987472-8

Swish: 123 675 80 23