E-post

ADRESS

Ordförande

Gun Moss Bjerling 070-227 61 01

ordforande@reikiringenivast.se  


Sekreterare

Therese Bertelsen 070-112 80 08

sekreterare@reikiringenivast.se


Kassör

Annika Tiitus 073-065 31 08

kassor@reikiringenivast.se

Reiki-Ringen i Väst

c/o Reiki-kliniken

Långedragsvägen 21

426 71 Västra Frölunda

Kontakta oss

Kommunikationer

Hållplats
Kungssten
Se Reseplaneraren på Västtrafiks hemsida.


 

Parkering

  • En gratisplats utanför Reiki-kliniken.

  • Långedragsvägen 33: 7 platser, 10 kr/tim. Easypark, 73888 +Apcoa Parking, 7388.

  • Finns även många platser vid Långedragsvägen runt Ica-området, samt på Nya Varvsallén 18: 8 kr/tim. Parkster+Easypark, 17859