NU FÖRENAS REIKIVÄNNER I VÄSTSVERIGE


Reiki-Ringen i Väst startades 8 februari 2020. Det är en öppen idéell förening, som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi har regelbundna möten på Reiki-kliniken, Vegagatan 1 i Göteborg. Dessa möten är till för att utbyta Reiki, tankar och idéer, och för att trivas tillsammans. Vi kan också ha meditationer, boosterinitieringar och olika teman på programmet. På många möten har vi också lärarsupport tillgänglig från Reiki-kliniken.


VÅRT SYFTE

är att underlätta för Reikivänner att mötas för att samarbeta, stödja varandra och vidareutvecklas, samt för att sprida och praktisera Reiki. Syftet är också att främja forskning om Reiki, samt utveckling av Reikimetoder och Reikiutbildningar.


VÅRT MÅL

är att Reiki-metoden skall integreras och/eller samverka med sjuk- och hälsovård för människor och djur.


VÅR VÄRDEGRUND

Vägledande etik för alla

  • Alltid uppträda och bemöta andra med kärlek, respekt och omtanke.
  • Vara ärlig mot sig själv och andra, både i tanke och ord.
  • Ta personligt ansvar för sin livssituation.
  • Lita på sin egen inre vägledning och sina inre resurser.
  • Se både positiva och negativa upplevelser som möjligheter till utveckling och erfarenhet.
  • Respektera andras val i livet utan att döma eller skuldbelägga någon.


Ytterligare vägledande etik för Reikiutövare

  • Tystnadsplikt inom sin Reikiverksamhet.
  • Alltid uppmana klienten att uppsöka sjukvård vid uppenbart behov.
  • Aldrig uppmana klienten att avbryta pågående vård och medicinering.
  • Känna till och respektera lagstiftningen  som berör Reiki.