Medlemskap

Vi vill gärna att du läser igenom föreningens stadgar innan du blir medlem.

Medlemskategorier

Medlemskap

Kriterier

Förmåner

1. Ordinarie medlem

Diplomerad i en Reikimetod, där Usui-Reiki är med som grund.

Subventionerade Reikimöten, meditationer, föreläsningar.

Rösträtt från 15 år.

2. Familje-medlem

Som kategori 1, samt mantalsskriven på samma adress som ordinarie medlem.

Samma som kategori 1.

3. Stöd-medlem

Vem som helst som stödjer föreningen.

Rätt att delta, till ordinarie pris i de aktiviteter som inte kräver Reikiutbildning.

Medlemsavgift

Medlemsavgifter betalas årsvis.  

Undantaget är ny medlem som ansluter sig första gången. Då betalas avgiften för inträdeskvartalet plus årets resterande kvartal. (Gäller ej stödmedlem.)  

Reiki-Ringen i Väst samarbetar med Förenade Reikiförbundet i Sverige och har därför en ömsesidig medlemsrabatt vid medlemskap i båda föreningarna. Om du redan är medlem i en av föreningarna får du 25% rabatt på medlemsavgiften du betalar till den andra föreningen. Dessutom kan du kontakta den första föreningen och visa upp att du ingått medlemskap i den andra föreningen och får då återbetalt 25% av den årsavgift du redan betalat.


Första året

Medlemskap

Inträde kvartal 1

Inträde kvartal 2

Inträde kvartal 3

Inträde kvartal 4

Ordinarie medlem

400 kr

300 kr

200 kr

100 kr

Familje-medlem

200 kr

150 kr

100 kr

50 kr

Stöd-medlem

100 kr

100 kr

100 kr

100 kr

Ordinarie medlem, även medlem i Reiki-förbundet.

300 kr

225 kr

150 kr

75 kr

Familje-medlem, även medlem i Reiki-förbundet.

150 kr

112 kr

75 kr

38 kr

År 2 och framåt

Medlemskap

Årsavgift

Ordinarie medlem

400 kr

Familje-medlem

200 kr

Stöd-medlem

100 kr

Ordinarie medlem, även medlem i Reiki-förbundet.

300 kr

Familje-medlem, även medlem i Reiki-förbundet.

150 kr