Covid-19 gjorde att vi ställde in några möten, men under våren och sommaren 2020 var vi utomhus. Sedan har det varit något fysiskt möte på Reiki-kliniken, men när restriktionerna åter stramats åt är det internet som gäller. De som anmäler sig får en länk till Zoom-mötet av kassören. 


Har du aldrig varit med på Zoom-möten tidigare kan du kontakta ordförande för support innan mötet. 


För år 2021 är våra möten inplanerade till den 11:e varje månad för att få kontinuitet men samtidigt variation på veckodagar. Tiden kan variera beroende på om det är veckodag eller helgdag.

Medlemsinformation

Kalendarie

(med reservation för ändringar)

Reikimöten 2021
11 januari, måndag - Möte via Zoom
11 februari, torsdag - Möte via Zoom kl 17, anmäl till nedan adress för att erhålla möteslänk

11 mars, torsdag - att bestämmas senare

11 april, söndag - att bestämmas senare

11 maj, tisdag - att bestämmas senare

11 juni, fredag - att bestämmas senare

11 juli, söndag - att bestämmas senare

11 augusti, onsdag - att bestämmas senare

11 september, lördag - att bestämmas senare

11 oktober, måndag - att bestämmas senare

11 november, torsdag - att bestämmas senare

11 december, lördag - att bestämmas senareAnmälan görs till info@reikiringenivast.se

Mötesavgift ordinarie/familjemedlem 20* kr, stödmedlem 140* kr.

Fika kostar 20* kr.


*Om inget annat anges.

Nyheter!


2020-10-17: Nyhetsbrev

Vi vill gärna att du läser igenom föreningens stadgar innan du blir medlem.

Medlemskategorier

Medlem

Kriterier

Förmåner

1. Ordinarie medlem

Diplomerad i en Reikimetod, där Usui-Reiki är med som grund.

Subventionerade Reikimöten, meditationer, föreläsningar.

Rösträtt från 15 år.

2. Familje-medlem

Som kategori 1, samt mantalsskriven på samma adress som ordinarie medlem.

Samma som kategori 1.

3. Stöd-medlem

Vem som helst som stödjer föreningen.

Rätt att delta, till ordinarie pris i de aktiviteter som inte kräver Reikiutbildning.

Medlemsavgift

Medlemsavgifter betalas årsvis.  

Undantaget är ny medlem som ansluter sig första gången. Då betalas avgiften för inträdeskvartalet plus årets resterande kvartal. (Gäller ej stödmedlem.)  

Reiki-Ringen i Väst samarbetar med Förenade Reikiförbundet i Sverige och har därför en ömsesidig medlemsrabatt vid medlemskap i båda föreningarna. Om du redan är medlem i en av föreningarna får du 25% rabatt på medlemsavgiften du betalar till den andra föreningen. Dessutom kan du kontakta den första föreningen och visa upp att du ingått medlemskap i den andra föreningen och får då återbetalt 25% av den årsavgift du redan betalat.


Första året

Medlem

Kvartal 1 (jan-mars)

Kvartal 2 (april-juni)

Kvartal 3 (juli-sept)

Kvartal 4 (okt-dec)

Ordinarie medlem

400 kr

300 kr

200 kr

100 kr

Familje-medlem

200 kr

150 kr

100 kr

50 kr

Stöd-medlem

100 kr

100 kr

100 kr

100 kr

Ordinarie medlem, även medlem i Reiki-förbundet.

300 kr

225 kr

150 kr

75 kr

Familje-medlem, även medlem i Reiki-förbundet.

150 kr

112 kr

75 kr

38 kr

År 2 och framåt

Medlem

Årsavgift

Ordinarie medlem

400 kr

Familje-medlem

200 kr

Stöd-medlem

100 kr

Ordinarie medlem, även medlem i Reiki-förbundet.

300 kr

Familje-medlem, även medlem i Reiki-förbundet.

150 kr

Betalning till föreningen

Du kan välja att betala via Bankgiro, Postgiro eller scanna QR-koden för att Swisha.


Kontakta kassor@reikiringenivast.se om du är osäker på vad just du skall betala i medlemsavgift.

Bankgiro: 5493-2090

Plusgiro: 987472-8

Swish: 123 675 80 23